Hướng dẫn phát âm Tiếng Liguria

[Lìgure]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Liguria

  • Số người nói: 2.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 4
  • Từ đã phát âm: 107
  • Từ đang chờ phát âm: 48