Hướng dẫn phát âm Tiếng Lombardi

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Lombardi). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Lombardi

  • phát âm cafe cafe
  • phát âm car car
  • phát âm banana banana
  • phát âm camp camp
  • phát âm animal animal
  • phát âm 86 86
  • phát âm Mia Mia
  • phát âm mei mei
  • phát âm Leon Leon
  • phát âm sat sat

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Lombardi)?