Hướng dẫn phát âm Tiếng Lombardi

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Lombardi). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Lombardi

  • phát âm car car
  • phát âm cafe cafe
  • phát âm animal animal
  • phát âm 86 86
  • phát âm Art Art
  • phát âm Mia Mia
  • phát âm success success
  • phát âm camera camera
  • phát âm sat sat
  • phát âm tri tri

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Lombardi)?