Hướng dẫn phát âm Tiếng Lombardi

[Lombàrd]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Lombardi

  • Số người nói: 3.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 21
  • Từ đã phát âm: 3.521
  • Từ đang chờ phát âm: 172
  • Tiếng Lombardi Ảnh của Eric Hossinger