Hướng dẫn phát âm Tiếng Luo

[Dholuo]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Luo

  • Số người nói: 4.400.000
  • Số người nói trên Forvo: 3
  • Từ đã phát âm: 1
  • Từ đang chờ phát âm: 31