Hướng dẫn phát âm Tiếng Malayalam

[മലയാളം]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Malayalam

  • Số người nói: 35.700.000
  • Số người nói trên Forvo: 312
  • Từ đã phát âm: 530
  • Từ đang chờ phát âm: 60
  • Tiếng Malayalam Ảnh của David Baxendale
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả