Hướng dẫn phát âm Tiếng Malayalam

[മലയാളം]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Malayalam

  • Số người nói: 35.700.000
  • Số người nói trên Forvo: 353
  • Từ đã phát âm: 951
  • Từ đang chờ phát âm: 55
  • Tiếng Malayalam Ảnh của David Baxendale
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả