Hướng dẫn phát âm Tiếng Mông Cổ

[Монгол]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Mông Cổ

  • Số người nói: 5.700.000
  • Số người nói trên Forvo: 131
  • Từ đã phát âm: 1.431
  • Từ đang chờ phát âm: 611
  • Tiếng Mông Cổ Ảnh của David Baxendale