Hướng dẫn phát âm Tiếng Marathi

[मराठी]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Marathi

  • Số người nói: 74.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 231
  • Từ đã phát âm: 2.042
  • Từ đang chờ phát âm: 6
  • Tiếng Marathi Ảnh của Romana Klee