Hướng dẫn phát âm Tiếng Marathi

[मराठी]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Marathi

  • Số người nói: 70.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 217
  • Từ đã phát âm: 2.029
  • Từ đang chờ phát âm: 3
  • Tiếng Marathi Ảnh của Romana Klee
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả