Hướng dẫn phát âm Tiếng Marathi

[मराठी]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Marathi

  • Số người nói: 70.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 206
  • Từ đã phát âm: 941
  • Từ đang chờ phát âm: 45
  • Tiếng Marathi Ảnh của Romana Klee
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả