Hướng dẫn phát âm Tiếng Mã Lai

[Bahasa Melayu]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Mã Lai

  • Số người nói: 12.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 637
  • Từ đã phát âm: 1.265
  • Từ đang chờ phát âm: 359