Hướng dẫn phát âm Tiếng Mân Nam

[闽南语]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Mân Nam

  • Số người nói: 15.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 629
  • Từ đã phát âm: 19.372
  • Từ đang chờ phát âm: 756
  • Tiếng Mân Nam Ảnh của 690518207