Hướng dẫn phát âm Tiếng Nam Ndebele

[Ndébél]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Nam Ndebele

  • Số người nói: 586.000
  • Số người nói trên Forvo: 2
  • Từ đã phát âm: 0
  • Từ đang chờ phát âm: 31
  • Tiếng Nam Ndebele Ảnh của Fulya Pirim
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Không có từ nào trong danh sách này