Hướng dẫn phát âm Tiếng Ojibwa

[ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ojibwa

  • Số người nói: 55.000
  • Số người nói trên Forvo: 18
  • Từ đã phát âm: 119
  • Từ đang chờ phát âm: 41
  • Tiếng Ojibwa Ảnh của Public domain