Hướng dẫn phát âm Old Turkic

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Old Turkic). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Old Turkic

  • phát âm Alma Alma
  • phát âm gang gang
  • phát âm ant ant
  • phát âm Siri Siri
  • phát âm us us
  • phát âm Sigil Sigil

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Old Turkic)?