Hướng dẫn phát âm Old Turkic

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Old Turkic). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Old Turkic

  • phát âm Siri Siri
  • phát âm Alma Alma
  • phát âm gang gang
  • phát âm Qatar Qatar
  • phát âm Dana Dana
  • phát âm ant ant
  • phát âm Ur Ur
  • phát âm ä ä
  • phát âm us us
  • phát âm jin jin

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Old Turkic)?