Hướng dẫn phát âm Old Turkic

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Old Turkic). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Old Turkic

  • phát âm Siri Siri
  • phát âm but but
  • phát âm Alma Alma
  • phát âm atlas atlas
  • phát âm gang gang
  • phát âm jin jin
  • phát âm ö ö
  • phát âm Qatar Qatar
  • phát âm dad dad
  • phát âm Dana Dana

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Old Turkic)?