Hướng dẫn phát âm Tiếng Palenquero

[Palenquero]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Palenquero

  • Số người nói: 3.500
  • Số người nói trên Forvo: 4
  • Từ đã phát âm: 3
  • Từ đang chờ phát âm: 110