Hướng dẫn phát âm Tiếng Romania

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Romania). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Romania

  • phát âm hello hello
  • phát âm cat cat
  • phát âm din din
  • phát âm ger ger
  • phát âm jug jug
  • phát âm koala koala
  • phát âm live live
  • phát âm adult adult
  • phát âm mai mai
  • phát âm Selena Selena

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Romania)?