Hướng dẫn phát âm Tiếng Romania

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Romania). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Romania

 • phát âm hello
  hello
 • phát âm ger
  ger
 • phát âm mei
  mei
 • phát âm cat
  cat
 • phát âm din
  din
 • phát âm perfect
  perfect
 • phát âm Hugo
  Hugo
 • phát âm jug
  jug
 • phát âm mie
  mie
 • phát âm adult
  adult

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Romania)?