Hướng dẫn phát âm Tiếng Romania

[Română]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Romania

  • Số người nói: 24.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.940
  • Từ đã phát âm: 26.105
  • Từ đang chờ phát âm: 380
  • Tiếng Romania Ảnh của Camil Ghircoias