Hướng dẫn phát âm Tiếng Romania

[Română]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Romania

  • Số người nói: 24.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.870
  • Từ đã phát âm: 25.924
  • Từ đang chờ phát âm: 372
  • Tiếng Romania Ảnh của Camil Ghircoias