Hướng dẫn phát âm Tiếng Sakha

[Саха тыла]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Sakha

  • Số người nói: 363.000
  • Số người nói trên Forvo: 10
  • Từ đã phát âm: 115
  • Từ đang chờ phát âm: 1.325
  • Tiếng Sakha Ảnh của Yakutia Travel
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả