Hướng dẫn phát âm Tiếng Sardinia

[Sardu]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Sardinia

  • Số người nói: 1.850.000
  • Số người nói trên Forvo: 29
  • Từ đã phát âm: 738
  • Từ đang chờ phát âm: 129
  • Tiếng Sardinia Ảnh của Gianni Careddu