Hướng dẫn phát âm Tiếng Shona

[chiShona]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Shona

  • Số người nói: 7.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 33
  • Từ đã phát âm: 167
  • Từ đang chờ phát âm: 92
  • Tiếng Shona Ảnh của vcp.de