Hướng dẫn phát âm Tiếng Campidanese

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Campidanese). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Campidanese

  • phát âm zebra
    zebra
  • phát âm ula
    ula

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Campidanese)?