Hướng dẫn phát âm Tiếng Swahili

[Kiswahili]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Swahili

  • Số người nói: 107.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 167
  • Từ đã phát âm: 1.869
  • Từ đang chờ phát âm: 789