Hướng dẫn phát âm Tiếng Sylheti

[Silôţi]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Sylheti

  • Số người nói: 10.300.000
  • Số người nói trên Forvo: 1
  • Từ đã phát âm: 4
  • Từ đang chờ phát âm: 20