Hướng dẫn phát âm Tiếng Silesiuriat

[Ślůnsko godka]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Silesiuriat

  • Số người nói: 60.000
  • Số người nói trên Forvo: 10
  • Từ đã phát âm: 176
  • Từ đang chờ phát âm: 3.068