Hướng dẫn phát âm Tiếng Tamil

[தமிழ்]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tamil

  • Số người nói: 75.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 639
  • Từ đã phát âm: 2.980
  • Từ đang chờ phát âm: 173
  • Tiếng Tamil Ảnh của Simply CVR
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả