Hướng dẫn phát âm Tiếng Telugu

[తెలుగు]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Telugu

  • Số người nói: 92.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 319
  • Từ đã phát âm: 1.278
  • Từ đang chờ phát âm: 625
  • Tiếng Telugu Ảnh của Kiran Kumar
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả