Hướng dẫn phát âm Tiếng Thái Lan

[ไทย]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Thái Lan

  • Số người nói: 20.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.669
  • Từ đã phát âm: 7.950
  • Từ đang chờ phát âm: 625
  • Tiếng Thái Lan Ảnh của Grossbildjaeger
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả