Hướng dẫn phát âm Tiếng Thái Lan

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Thái Lan). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Thái Lan

  • phát âm 1 1
  • phát âm 100 100
  • phát âm 2 2
  • phát âm computer computer
  • phát âm Bangkok Bangkok
  • phát âm 80 80
  • phát âm 19 19
  • phát âm Siam Siam
  • phát âm book book
  • phát âm 20 20

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Thái Lan)?