Hướng dẫn phát âm Tiếng Taishanese (Quảng Châu)

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Taishanese (Quảng Châu)). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Taishanese (Quảng Châu)

 • phát âm 北京
  北京
 • phát âm 你好
  你好
 • phát âm 人
 • phát âm 我
 • phát âm 一
 • phát âm 去
 • phát âm 朋友
  朋友
 • phát âm 月
 • phát âm 次
 • phát âm 林

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Taishanese (Quảng Châu))?