Hướng dẫn phát âm Tiếng Veneto

[Vèneto]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Veneto

  • Số người nói: 2.280.000
  • Số người nói trên Forvo: 15
  • Từ đã phát âm: 8.181
  • Từ đang chờ phát âm: 1
  • Tiếng Veneto Ảnh của Andrea