Hướng dẫn phát âm Tiếng Nenets Tundra

[Ненэцяʼ вада]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Nenets Tundra

  • Số người nói: 31.300
  • Số người nói trên Forvo: 3
  • Từ đã phát âm: 0
  • Từ đang chờ phát âm: 30
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Không có từ nào trong danh sách này