BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

Hướng dẫn phát âm Nheengatu

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Nheengatu). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Nheengatu

  • phát âm Mira
    Mira
  • phát âm PE
    PE
  • phát âm mũ
  • phát âm kurumi
    kurumi

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Nheengatu)?