Hướng dẫn phát âm Nheengatu

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Nheengatu). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Nheengatu

  • phát âm Mira
    Mira
  • phát âm mũ

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Nheengatu)?