Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ Oilbhe Oilbhe
 • Ghi âm từ sgriosail sgriosail
 • Ghi âm từ leinn leinn
 • Ghi âm từ leatha leatha
 • Ghi âm từ Caitlin Nic Aonghais Caitlin Nic Aonghais
 • Ghi âm từ a Sheaumais a Sheaumais
 • Ghi âm từ Ardbeg Ardbeg [Scotch, whisky, whiskey winemaker]
 • Ghi âm từ Sean Truibhais Sean Truibhais [song title]
 • Ghi âm từ stòr stòr
 • Ghi âm từ gas gas [noun, sostantivo, Gasos, Oxford 3000, latina scientifica, chemia, surname]
 • Ghi âm từ cailleachean cailleachean
 • Ghi âm từ Eilean Musdile Eilean Musdile
 • Ghi âm từ cuimnig do geallamnaca cuimnig do geallamnaca
 • Ghi âm từ crannag crannag
 • Ghi âm từ Phàrlamaid Phàrlamaid
 • Ghi âm từ tòn tòn
 • Ghi âm từ taibhshe taibhshe
 • Ghi âm từ nighean_na_h-oidhche nighean_na_h-oidhche
 • Ghi âm từ Lochlannaich Lochlannaich
 • Ghi âm từ Tuiteam Tuiteam
 • Ghi âm từ Failte Tighearna an t-Struthain Failte Tighearna an t-Struthain
 • Ghi âm từ Struthain Struthain
 • Ghi âm từ orra orra [főnév]
 • Ghi âm từ Bean Dudh a' Ghleanna Bean Dudh a' Ghleanna
 • Ghi âm từ Schicksal Schicksal
 • Ghi âm từ Schatz Schatz [Schatz]
 • Ghi âm từ Herz Herz [noun, WL]
 • Ghi âm từ Soncerae Soncerae
 • Ghi âm từ suilineach suilineach
 • Ghi âm từ oirre oirre
 • Ghi âm từ Ellylldan Ellylldan [heat, fire, fairies, fairy, elemental, mythology, scottish, Gaelic]
 • Ghi âm từ corp corp [noun, body]
 • Ghi âm từ breab breab
 • Ghi âm từ Bidh a choille a deanamh an uisge-beatha Bidh a choille a deanamh an uisge-beatha
 • Ghi âm từ Shian Shian
 • Ghi âm từ aon adharcach aon adharcach
 • Ghi âm từ Curran Curran
 • Ghi âm từ miotas miotas
 • Ghi âm từ Jennah Greaig Jennah Greaig
 • Ghi âm từ snèap snèap
 • Ghi âm từ ugh ugh [interjection]
 • Ghi âm từ orainsear orainsear
 • Ghi âm từ èadhair èadhair
 • Ghi âm từ botal botal
 • Ghi âm từ Ka-lyrra Ka-lyrra
 • Ghi âm từ Connail Connail
 • Ghi âm từ làithean-saora làithean-saora
 • Ghi âm từ ciùin ciùin
 • Ghi âm từ Dageus Dageus
 • Ghi âm từ beagan beagan