Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ sealladh_bàgh sealladh_bàgh
 • Ghi âm từ a 'chiad a 'chiad
 • Ghi âm từ cothromachadh cothromachadh
 • Ghi âm từ seasmhachd seasmhachd
 • Ghi âm từ Bhaoibh Bhaoibh
 • Ghi âm từ Eilean a' Bhodha Eilean a' Bhodha
 • Ghi âm từ Quaigh Quaigh
 • Ghi âm từ dhorch dhorch
 • Ghi âm từ cnapach cnapach
 • Ghi âm từ chnuic chnuic
 • Ghi âm từ Mouswald Mouswald
 • Ghi âm từ reòite reòite
 • Ghi âm từ coibhneil coibhneil
 • Ghi âm từ Glainne-mheudachaidh Glainne-mheudachaidh
 • Ghi âm từ No mather No mather
 • Ghi âm từ Brathair-Athar Brathair-Athar
 • Ghi âm từ bràthair-athar no mathar bràthair-athar no mathar
 • Ghi âm từ Moch sa Mhadainn Moch sa Mhadainn
 • Ghi âm từ comasach comasach
 • Ghi âm từ còcaireachd còcaireachd
 • Ghi âm từ dìcheallach dìcheallach
 • Ghi âm từ còcaire còcaire
 • Ghi âm từ feòladair feòladair
 • Ghi âm từ ge-tà ge-tà
 • Ghi âm từ neach-smàlaidh neach-smàlaidh
 • Ghi âm từ croitear croitear
 • Ghi âm từ sagart sagart
 • Ghi âm từ ailtire ailtire [occupation]
 • Ghi âm từ neach-bùtha neach-bùtha
 • Ghi âm từ neach-ciùil neach-ciùil
 • Ghi âm từ annaibh annaibh
 • Ghi âm từ neach-frithealaidh neach-frithealaidh
 • Ghi âm từ a' cholaiste a' cholaiste
 • Ghi âm từ suidhe suidhe
 • Ghi âm từ glanadair glanadair
 • Ghi âm từ dotair dotair
 • Ghi âm từ peansail peansail
 • Ghi âm từ Dè a th' ann Dè a th' ann
 • Ghi âm từ fear eile fear eile
 • Ghi âm từ fada air falbh fada air falbh
 • Ghi âm từ làran làran
 • Ghi âm từ spàinean spàinean
 • Ghi âm từ spàin spàin
 • Ghi âm từ aotrom aotrom
 • Ghi âm từ togalaichean togalaichean
 • Ghi âm từ an fhorca an fhorca
 • Ghi âm từ seòmraichean seòmraichean
 • Ghi âm từ bò dhubh bò dhubh
 • Ghi âm từ Gaidhealach Gaidhealach
 • Ghi âm từ bòtann bòtann