Thành viên:

1640max

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của 1640max

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/08/2018 борщ [ru] phát âm борщ 2 bình chọn
05/08/2018 выдающееся [ru] phát âm выдающееся 0 bình chọn
29/07/2018 барбекю [ru] phát âm барбекю 3 bình chọn
29/07/2018 удобного [ru] phát âm удобного 1 bình chọn
05/07/2018 колыбельный [ru] phát âm колыбельный 2 bình chọn
07/06/2018 искатели [ru] phát âm искатели 1 bình chọn
14/05/2018 ослеплять [ru] phát âm ослеплять 3 bình chọn
06/05/2018 никитина [ru] phát âm никитина 0 bình chọn
06/05/2018 свиданье [ru] phát âm свиданье 2 bình chọn
06/05/2018 покупают [ru] phát âm покупают 1 bình chọn
08/04/2018 алых [ru] phát âm алых 0 bình chọn
09/03/2018 отсутствовать [ru] phát âm отсутствовать 2 bình chọn
28/02/2018 огнестен [ru] phát âm огнестен 0 bình chọn
25/02/2018 крохи [ru] phát âm крохи 2 bình chọn
25/02/2018 перебранку [ru] phát âm перебранку 0 bình chọn
25/02/2018 допросах [ru] phát âm допросах 1 bình chọn
25/02/2018 намекая [ru] phát âm намекая 1 bình chọn
25/02/2018 хамством [ru] phát âm хамством 1 bình chọn
25/02/2018 похаркаешь [ru] phát âm похаркаешь 0 bình chọn
25/02/2018 поплюёшь [ru] phát âm поплюёшь 0 bình chọn
25/02/2018 выбьет [ru] phát âm выбьет 0 bình chọn
25/02/2018 закивал [ru] phát âm закивал 0 bình chọn
25/02/2018 равнинным [ru] phát âm равнинным 0 bình chọn
25/02/2018 полицаем [ru] phát âm полицаем 0 bình chọn
25/02/2018 задирается [ru] phát âm задирается 0 bình chọn
25/02/2018 злую [ru] phát âm злую 1 bình chọn
25/02/2018 убывала [ru] phát âm убывала 1 bình chọn
25/02/2018 езду [ru] phát âm езду 1 bình chọn
25/02/2018 досадой [ru] phát âm досадой 1 bình chọn
25/02/2018 перебирала [ru] phát âm перебирала 1 bình chọn