Thành viên:

1640max

Đăng ký phát âm của 1640max

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/08/2018 в течение [ru] phát âm в течение 2 bình chọn
11/08/2018 Мужчина ест борщ [ru] phát âm Мужчина ест борщ 0 bình chọn
11/08/2018 борщ [ru] phát âm борщ 2 bình chọn
05/08/2018 выдающееся [ru] phát âm выдающееся 0 bình chọn
05/08/2018 я бы немедленно покинул эту страну и перебрался в более перспективное место. [ru] phát âm я бы немедленно покинул эту страну и перебрался в более перспективное место. 0 bình chọn
29/07/2018 барбекю [ru] phát âm барбекю 3 bình chọn
29/07/2018 удобного [ru] phát âm удобного 1 bình chọn
05/07/2018 Что находится в этой сумке для вас? [ru] phát âm Что находится в этой сумке для вас? 0 bình chọn
05/07/2018 колыбельный [ru] phát âm колыбельный 2 bình chọn
07/06/2018 искатели [ru] phát âm искатели 1 bình chọn
14/05/2018 ослеплять [ru] phát âm ослеплять 3 bình chọn
06/05/2018 они едят [ru] phát âm они едят 0 bình chọn
06/05/2018 вы едите [ru] phát âm вы едите 0 bình chọn
06/05/2018 он ест [ru] phát âm он ест 0 bình chọn
06/05/2018 мы едим [ru] phát âm мы едим 0 bình chọn
06/05/2018 ты ешь [ru] phát âm ты ешь 0 bình chọn
06/05/2018 я ем [ru] phát âm я ем 1 bình chọn
06/05/2018 никитина [ru] phát âm никитина 0 bình chọn
06/05/2018 свиданье [ru] phát âm свиданье 2 bình chọn
06/05/2018 покупают [ru] phát âm покупают 1 bình chọn
08/04/2018 алых [ru] phát âm алых 0 bình chọn
29/03/2018 Одну минуту, пожалуйста [ru] phát âm Одну минуту, пожалуйста 1 bình chọn
09/03/2018 отсутствовать [ru] phát âm отсутствовать 2 bình chọn
05/03/2018 Не знаю, как вас и благодарить за вашу доброту. [ru] phát âm Не знаю, как вас и благодарить за вашу доброту. 2 bình chọn
28/02/2018 огнестен [ru] phát âm огнестен 0 bình chọn
28/02/2018 Ненавижу, уходи [ru] phát âm Ненавижу, уходи 0 bình chọn
25/02/2018 крохи [ru] phát âm крохи 2 bình chọn
25/02/2018 перебранку [ru] phát âm перебранку 0 bình chọn
25/02/2018 допросах [ru] phát âm допросах 1 bình chọn
25/02/2018 намекая [ru] phát âm намекая 1 bình chọn