Thành viên:

Almar

Đăng ký phát âm của Almar

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/01/2009 úrhrak [is] phát âm úrhrak 0 bình chọn
26/01/2009 hrikalegur [is] phát âm hrikalegur 0 bình chọn
26/01/2009 Nýherji [is] phát âm Nýherji 0 bình chọn
26/01/2009 núverandi [is] phát âm núverandi 0 bình chọn
26/01/2009 æðsti [is] phát âm æðsti 0 bình chọn
26/01/2009 annars [is] phát âm annars 0 bình chọn
26/01/2009 benda [is] phát âm benda 0 bình chọn
26/01/2009 Binna [is] phát âm Binna 0 bình chọn
26/01/2009 Brynja [is] phát âm Brynja 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/01/2009 fljúgandi spagettískrímslið [is] phát âm fljúgandi spagettískrímslið 0 bình chọn
26/01/2009 reykingar bannaðar [is] phát âm reykingar bannaðar 0 bình chọn
23/01/2009 hlussufaraldur [is] phát âm hlussufaraldur 0 bình chọn
23/01/2009 Geysir [is] phát âm Geysir 0 bình chọn
23/01/2009 Sykurmolarnir [is] phát âm Sykurmolarnir 0 bình chọn
23/01/2009 Bítið Fast í Vítið [is] phát âm Bítið Fast í Vítið 0 bình chọn