Thành viên:

Almar

Đăng ký phát âm của Almar

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
26/01/2009
phát âm úrhrak
úrhrak [is] 0 bình chọn
26/01/2009
phát âm hrikalegur
hrikalegur [is] 0 bình chọn
26/01/2009
phát âm Nýherji
Nýherji [is] 0 bình chọn
26/01/2009
phát âm núverandi
núverandi [is] 0 bình chọn
26/01/2009
phát âm æðsti
æðsti [is] 0 bình chọn
26/01/2009
phát âm annars
annars [is] 0 bình chọn
26/01/2009
phát âm benda
benda [is] 0 bình chọn
26/01/2009
phát âm Binna
Binna [is] 0 bình chọn
26/01/2009
phát âm Brynja
Brynja [is] 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/01/2009
phát âm fljúgandi spagettískrímslið
fljúgandi spagettískrímslið [is] 0 bình chọn
26/01/2009
phát âm reykingar bannaðar
reykingar bannaðar [is] 0 bình chọn
23/01/2009
phát âm hlussufaraldur
hlussufaraldur [is] 0 bình chọn
23/01/2009
phát âm Geysir
Geysir [is] 0 bình chọn
23/01/2009
phát âm Sykurmolarnir
Sykurmolarnir [is] 0 bình chọn
23/01/2009
phát âm Bítið Fast í Vítið
Bítið Fast í Vítið [is] 0 bình chọn