Thành viên:

Cassiusaugusta

Đăng ký phát âm của Cassiusaugusta

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/12/2017 1952 [en] phát âm 1952 0 bình chọn
07/12/2017 1949 [en] phát âm 1949 0 bình chọn
07/12/2017 1948 [en] phát âm 1948 0 bình chọn
07/12/2017 1977 [en] phát âm 1977 0 bình chọn
07/12/2017 1976 [en] phát âm 1976 0 bình chọn
07/12/2017 1971 [en] phát âm 1971 0 bình chọn
07/12/2017 1968 [en] phát âm 1968 0 bình chọn
07/12/2017 1967 [en] phát âm 1967 0 bình chọn
07/12/2017 1966 [en] phát âm 1966 0 bình chọn
07/12/2017 1965 [en] phát âm 1965 0 bình chọn
07/12/2017 1964 [en] phát âm 1964 0 bình chọn
07/12/2017 1963 [en] phát âm 1963 0 bình chọn
07/12/2017 1962 [en] phát âm 1962 0 bình chọn
07/12/2017 1961 [en] phát âm 1961 0 bình chọn
07/12/2017 1959 [en] phát âm 1959 0 bình chọn
07/12/2017 1958 [en] phát âm 1958 0 bình chọn
07/12/2017 1956 [en] phát âm 1956 0 bình chọn
07/12/2017 1953 [en] phát âm 1953 0 bình chọn
07/12/2017 1954 [en] phát âm 1954 0 bình chọn
07/12/2017 1957 [en] phát âm 1957 0 bình chọn
07/12/2017 Dead Men Tell No Tales [en] phát âm Dead Men Tell No Tales 0 bình chọn
07/12/2017 The Curse Of The Black Pearl [en] phát âm The Curse Of The Black Pearl 0 bình chọn
07/12/2017 On Stranger Tides [en] phát âm On Stranger Tides 0 bình chọn
07/12/2017 sight line [en] phát âm sight line 1 bình chọn
07/12/2017 line of sight [en] phát âm line of sight 1 bình chọn
07/12/2017 Pirates of the Caribbean: At World's End [en] phát âm Pirates of the Caribbean: At World's End 0 bình chọn
07/12/2017 Dead Man's Chest [en] phát âm Dead Man's Chest 0 bình chọn
07/12/2017 Kiwanis [en] phát âm Kiwanis 0 bình chọn
07/12/2017 Kiwanis International [en] phát âm Kiwanis International 0 bình chọn
07/12/2017 Edward R. Murrow [en] phát âm Edward R. Murrow 1 bình chọn