BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy
Thành viên:

Elin

Đăng ký phát âm của Elin

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
14/11/2010
phát âm rökvísindi
rökvísindi [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm sólskin
sólskin [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm sólargeisli
sólargeisli [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm stærðfræði
stærðfræði [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm eðlisfræði
eðlisfræði [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm fjarlægð
fjarlægð [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm hornafræði
hornafræði [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm Jóhanna Sigurðardóttir
Jóhanna Sigurðardóttir [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm sólarljós
sólarljós [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm sittu
sittu [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm legið
legið [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm sagt
sagt [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm kauptu
kauptu [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm venjuleg
venjuleg [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm hét
hét [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm venjulegur
venjulegur [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm þekking
þekking [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm hljóttu
hljóttu [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm eitthvað
eitthvað [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm skilgreining
skilgreining [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm stattu
stattu [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm liggðu
liggðu [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm keypti
keypti [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm sagði
sagði [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm skeytingarlaus
skeytingarlaus [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm þið liggið
þið liggið [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm köttinn í sekknum
köttinn í sekknum [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm búast við einhverju
búast við einhverju [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm við liggjum
við liggjum [is] 0 bình chọn
14/11/2010
phát âm lært
lært [is] 1 bình chọn Phát âm tốt nhất