Thành viên:

Frankie

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Frankie

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/12/2017 talonok [hu] phát âm talonok 0 bình chọn
02/12/2017 Székelyvécke [hu] phát âm Székelyvécke 0 bình chọn
02/12/2017 kormánypaloták [hu] phát âm kormánypaloták 0 bình chọn
02/12/2017 palotát [hu] phát âm palotát 0 bình chọn
02/12/2017 paloták [hu] phát âm paloták 0 bình chọn
02/12/2017 ismernék [hu] phát âm ismernék 0 bình chọn
02/12/2017 átpolitizálás [hu] phát âm átpolitizálás 0 bình chọn
02/12/2017 jószomszédi [hu] phát âm jószomszédi 0 bình chọn
02/12/2017 agrárállam [hu] phát âm agrárállam 0 bình chọn
02/12/2017 iparosodott [hu] phát âm iparosodott 0 bình chọn
02/12/2017 színesfémkohászat [hu] phát âm színesfémkohászat 0 bình chọn
02/12/2017 nemesfémfeldolgozás [hu] phát âm nemesfémfeldolgozás 0 bình chọn
02/12/2017 kétnyelvűsítést [hu] phát âm kétnyelvűsítést 0 bình chọn
02/12/2017 megporozhat [hu] phát âm megporozhat 0 bình chọn
02/12/2017 böngészője [hu] phát âm böngészője 0 bình chọn
02/12/2017 böngészőjét [hu] phát âm böngészőjét 0 bình chọn
02/12/2017 módosításuk [hu] phát âm módosításuk 0 bình chọn
02/12/2017 didakticista [hu] phát âm didakticista 0 bình chọn
02/12/2017 küszöbérzet [hu] phát âm küszöbérzet 0 bình chọn
02/12/2017 önhibájukon [hu] phát âm önhibájukon 0 bình chọn
02/12/2017 önhibájuk [hu] phát âm önhibájuk 0 bình chọn
02/12/2017 archiválás [hu] phát âm archiválás 0 bình chọn
02/12/2017 közvécéig [hu] phát âm közvécéig 0 bình chọn
02/12/2017 biciklikölcsönzőt [hu] phát âm biciklikölcsönzőt 0 bình chọn
02/12/2017 biciklikölcsönzők [hu] phát âm biciklikölcsönzők 0 bình chọn
02/12/2017 taxicégek [hu] phát âm taxicégek 0 bình chọn
02/12/2017 taxicéget [hu] phát âm taxicéget 0 bình chọn
02/12/2017 taxicég [hu] phát âm taxicég 0 bình chọn
02/12/2017 mintája [hu] phát âm mintája 0 bình chọn
02/12/2017 zebrákkal [hu] phát âm zebrákkal 0 bình chọn