Thành viên:

Frankie

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Frankie

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/03/2018 gyűrűztek [hu] phát âm gyűrűztek 0 bình chọn
18/03/2018 Imre Moore [hu] phát âm Imre Moore 0 bình chọn
18/03/2018 seggvéghurka [hu] phát âm seggvéghurka 0 bình chọn
18/03/2018 járategyüttese [hu] phát âm járategyüttese 0 bình chọn
18/03/2018 járategyüttes [hu] phát âm járategyüttes 0 bình chọn
18/03/2018 Erdélyi szigethegységben [hu] phát âm Erdélyi szigethegységben 0 bình chọn
18/03/2018 kultivár [hu] phát âm kultivár 0 bình chọn
18/03/2018 hüvelyszárazság [hu] phát âm hüvelyszárazság 0 bình chọn
18/03/2018 ligúriai [hu] phát âm ligúriai 0 bình chọn
18/03/2018 kultúrmisszió [hu] phát âm kultúrmisszió 0 bình chọn
18/03/2018 tartománynévvel [hu] phát âm tartománynévvel 0 bình chọn
18/03/2018 tartománynevekre [hu] phát âm tartománynevekre 0 bình chọn
18/03/2018 közszférában [hu] phát âm közszférában 0 bình chọn
18/03/2018 konzorcium [hu] phát âm konzorcium 0 bình chọn
18/03/2018 konzorciuma [hu] phát âm konzorciuma 0 bình chọn
18/03/2018 partmegerősítés [hu] phát âm partmegerősítés 0 bình chọn
18/03/2018 partmegerősítési [hu] phát âm partmegerősítési 0 bình chọn
18/03/2018 szükségességére [hu] phát âm szükségességére 0 bình chọn
18/03/2018 ipartelepét [hu] phát âm ipartelepét 0 bình chọn
18/03/2018 méternyire [hu] phát âm méternyire 0 bình chọn
18/03/2018 filharmóniának [hu] phát âm filharmóniának 0 bình chọn
18/03/2018 restaurálása [hu] phát âm restaurálása 0 bình chọn
18/03/2018 művelődésszervezés [hu] phát âm művelődésszervezés 0 bình chọn
18/03/2018 előcsarnokot [hu] phát âm előcsarnokot 0 bình chọn
18/03/2018 előcsarnokok [hu] phát âm előcsarnokok 0 bình chọn
18/03/2018 koncertorgonát [hu] phát âm koncertorgonát 0 bình chọn
18/03/2018 koncertteremben [hu] phát âm koncertteremben 0 bình chọn
18/03/2018 kamaratermet [hu] phát âm kamaratermet 0 bình chọn
18/03/2018 kiköszörülte [hu] phát âm kiköszörülte 0 bình chọn
18/03/2018 rövidprogramját [hu] phát âm rövidprogramját 0 bình chọn