Thành viên:

Gudrun

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Gudrun

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
16/03/2018
phát âm Uxatindagljúfur
Uxatindagljúfur [is] 0 bình chọn
10/01/2018
phát âm uppgönguhryggur
uppgönguhryggur [is] 0 bình chọn
10/01/2018
phát âm Tungaárjökull
Tungaárjökull [is] 0 bình chọn
10/01/2018
phát âm Stóragil
Stóragil [is] 0 bình chọn
10/01/2018
phát âm Laugahraun
Laugahraun [is] 0 bình chọn
10/01/2018
phát âm Ófærufoss
Ófærufoss [is] 0 bình chọn
13/10/2013
phát âm hrekkjavaka
hrekkjavaka [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm veðurspá
veðurspá [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm vikurbreyskja
vikurbreyskja [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm sveinn
sveinn [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm Kanada
Kanada [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm Theodór
Theodór [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm ábót
ábót [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm ágætur
ágætur [is] 1 bình chọn
15/09/2013
phát âm séríslenskur
séríslenskur [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm stinnur
stinnur [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm sennilega
sennilega [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm fræðimaður
fræðimaður [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm helgur
helgur [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm endursegja
endursegja [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm dæmigerður
dæmigerður [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm svangt
svangt [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm hamingjusöm
hamingjusöm [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm hamingjusamt
hamingjusamt [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm skipsfjöl
skipsfjöl [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm skipbrot
skipbrot [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm skipverji
skipverji [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm skýrt
skýrt [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm kurteist
kurteist [is] 0 bình chọn
15/09/2013
phát âm hresst
hresst [is] 0 bình chọn