Thành viên:

Gudrun

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Gudrun

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/03/2018 Uxatindagljúfur [is] phát âm Uxatindagljúfur 0 bình chọn
10/01/2018 uppgönguhryggur [is] phát âm uppgönguhryggur 0 bình chọn
10/01/2018 Tungaárjökull [is] phát âm Tungaárjökull 0 bình chọn
10/01/2018 Stóragil [is] phát âm Stóragil 0 bình chọn
10/01/2018 Laugahraun [is] phát âm Laugahraun 0 bình chọn
10/01/2018 Ófærufoss [is] phát âm Ófærufoss 0 bình chọn
13/10/2013 hrekkjavaka [is] phát âm hrekkjavaka 0 bình chọn
15/09/2013 veðurspá [is] phát âm veðurspá 0 bình chọn
15/09/2013 vikurbreyskja [is] phát âm vikurbreyskja 0 bình chọn
15/09/2013 sveinn [is] phát âm sveinn 0 bình chọn
15/09/2013 Kanada [is] phát âm Kanada 0 bình chọn
15/09/2013 Theodór [is] phát âm Theodór 0 bình chọn
15/09/2013 ábót [is] phát âm ábót 0 bình chọn
15/09/2013 ágætur [is] phát âm ágætur 1 bình chọn
15/09/2013 séríslenskur [is] phát âm séríslenskur 0 bình chọn
15/09/2013 stinnur [is] phát âm stinnur 0 bình chọn
15/09/2013 sennilega [is] phát âm sennilega 0 bình chọn
15/09/2013 fræðimaður [is] phát âm fræðimaður 0 bình chọn
15/09/2013 helgur [is] phát âm helgur 0 bình chọn
15/09/2013 endursegja [is] phát âm endursegja 0 bình chọn
15/09/2013 dæmigerður [is] phát âm dæmigerður 0 bình chọn
15/09/2013 svangt [is] phát âm svangt 0 bình chọn
15/09/2013 hamingjusöm [is] phát âm hamingjusöm 0 bình chọn
15/09/2013 hamingjusamt [is] phát âm hamingjusamt 0 bình chọn
15/09/2013 skipsfjöl [is] phát âm skipsfjöl 0 bình chọn
15/09/2013 skipbrot [is] phát âm skipbrot 0 bình chọn
15/09/2013 skipverji [is] phát âm skipverji 0 bình chọn
15/09/2013 skýrt [is] phát âm skýrt 0 bình chọn
15/09/2013 kurteist [is] phát âm kurteist 0 bình chọn
15/09/2013 hresst [is] phát âm hresst 0 bình chọn