Thành viên:

Gudrun

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Gudrun

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/03/2018 Uxatindagljúfur [is]
phát âm Uxatindagljúfur
0 bình chọn
10/01/2018 uppgönguhryggur [is]
phát âm uppgönguhryggur
0 bình chọn
10/01/2018 Tungaárjökull [is]
phát âm Tungaárjökull
0 bình chọn
10/01/2018 Stóragil [is]
phát âm Stóragil
0 bình chọn
10/01/2018 Laugahraun [is]
phát âm Laugahraun
0 bình chọn
10/01/2018 Ófærufoss [is]
phát âm Ófærufoss
0 bình chọn
13/10/2013 hrekkjavaka [is]
phát âm hrekkjavaka
0 bình chọn
15/09/2013 veðurspá [is]
phát âm veðurspá
0 bình chọn
15/09/2013 vikurbreyskja [is]
phát âm vikurbreyskja
0 bình chọn
15/09/2013 sveinn [is]
phát âm sveinn
0 bình chọn
15/09/2013 Kanada [is]
phát âm Kanada
0 bình chọn
15/09/2013 Theodór [is]
phát âm Theodór
0 bình chọn
15/09/2013 ábót [is]
phát âm ábót
0 bình chọn
15/09/2013 ágætur [is]
phát âm ágætur
1 bình chọn
15/09/2013 séríslenskur [is]
phát âm séríslenskur
0 bình chọn
15/09/2013 stinnur [is]
phát âm stinnur
0 bình chọn
15/09/2013 sennilega [is]
phát âm sennilega
0 bình chọn
15/09/2013 fræðimaður [is]
phát âm fræðimaður
0 bình chọn
15/09/2013 helgur [is]
phát âm helgur
0 bình chọn
15/09/2013 endursegja [is]
phát âm endursegja
0 bình chọn
15/09/2013 dæmigerður [is]
phát âm dæmigerður
0 bình chọn
15/09/2013 svangt [is]
phát âm svangt
0 bình chọn
15/09/2013 hamingjusöm [is]
phát âm hamingjusöm
0 bình chọn
15/09/2013 hamingjusamt [is]
phát âm hamingjusamt
0 bình chọn
15/09/2013 skipsfjöl [is]
phát âm skipsfjöl
0 bình chọn
15/09/2013 skipbrot [is]
phát âm skipbrot
0 bình chọn
15/09/2013 skipverji [is]
phát âm skipverji
0 bình chọn
15/09/2013 skýrt [is]
phát âm skýrt
0 bình chọn
15/09/2013 kurteist [is]
phát âm kurteist
0 bình chọn
15/09/2013 hresst [is]
phát âm hresst
0 bình chọn