Thành viên:

HetDamspel

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của HetDamspel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/01/2020 Үргәл [tt] phát âm Үргәл 0 bình chọn
03/01/2020 Сүрәйя [tt] phát âm Сүрәйя 0 bình chọn
03/01/2020 зодиаклар [tt] phát âm зодиаклар 0 bình chọn
03/01/2020 Гиадалар [tt] phát âm Гиадалар 0 bình chọn
03/01/2020 Плеядалар [tt] phát âm Плеядалар 0 bình chọn
26/12/2019 үсештәгенең [tt] phát âm үсештәгенең 0 bình chọn
26/12/2019 соңгылыклары [tt] phát âm соңгылыклары 0 bình chọn
26/12/2019 ватанлаштыруы [tt] phát âm ватанлаштыруы 0 bình chọn
26/12/2019 лицензиялесе [tt] phát âm лицензиялесе 0 bình chọn
26/12/2019 ватанлаштыру [tt] phát âm ватанлаштыру 0 bình chọn
12/12/2019 шәмәе [tt] phát âm шәмәе 1 bình chọn
12/12/2019 котыртыгы [tt] phát âm котыртыгы 1 bình chọn
12/12/2019 котырыгының [tt] phát âm котырыгының 1 bình chọn
12/12/2019 котыртыгының [tt] phát âm котыртыгының 1 bình chọn
29/11/2019 илтсенме [tt] phát âm илтсенме 1 bình chọn
29/11/2019 әфсенләрсез [tt] phát âm әфсенләрсез 1 bình chọn
29/11/2019 китегезче [tt] phát âm китегезче 1 bình chọn
29/11/2019 ягымлыланырсыз [tt] phát âm ягымлыланырсыз 1 bình chọn
29/11/2019 алыгызчы [tt] phát âm алыгызчы 1 bình chọn
29/11/2019 сызгаларсыз [tt] phát âm сызгаларсыз 1 bình chọn
29/11/2019 кайтыгызчы [tt] phát âm кайтыгызчы 1 bình chọn
29/11/2019 рәүзән [tt] phát âm рәүзән 1 bình chọn
29/11/2019 күчләри [tt] phát âm күчләри 1 bình chọn
29/11/2019 кыйынлык [tt] phát âm кыйынлык 1 bình chọn
29/11/2019 кыенлык [tt] phát âm кыенлык 1 bình chọn
24/11/2019 Дәрдемәндләр [tt] phát âm Дәрдемәндләр 1 bình chọn
21/11/2019 мәзлумәсен [tt] phát âm мәзлумәсен 1 bình chọn
21/11/2019 бутагыч [tt] phát âm бутагыч 1 bình chọn
21/11/2019 бөртекчәләр [tt] phát âm бөртекчәләр 1 bình chọn
21/11/2019 сөкәлек [tt] phát âm сөкәлек 0 bình chọn