Thành viên:

IchBinEs

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của IchBinEs

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/04/2012 Oberschiedsrichter [de] phát âm Oberschiedsrichter 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/04/2012 Oberlicht [de] phát âm Oberlicht 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/04/2012 Oberprima [de] phát âm Oberprima 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/04/2012 Unterdrückungszusammenhang [de] phát âm Unterdrückungszusammenhang 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/04/2012 Kerstin [de] phát âm Kerstin 0 bình chọn
11/04/2012 Obleute [de] phát âm Obleute 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/04/2012 Rinnsal [de] phát âm Rinnsal 0 bình chọn
11/04/2012 Straßenmusiker [de] phát âm Straßenmusiker 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/04/2012 Schmelztiegel [de] phát âm Schmelztiegel 0 bình chọn
11/04/2012 erschallen [de] phát âm erschallen 0 bình chọn
11/04/2012 Oberlippe [de] phát âm Oberlippe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/04/2012 erdverwachsen [de] phát âm erdverwachsen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/04/2012 Siegerkranz [de] phát âm Siegerkranz 0 bình chọn
11/04/2012 antichristlich [de] phát âm antichristlich 0 bình chọn
11/04/2012 Herrscherthron [de] phát âm Herrscherthron 0 bình chọn
11/04/2012 wiederkehren [de] phát âm wiederkehren 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/04/2012 Willkür [de] phát âm Willkür 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/04/2012 Batallion [de] phát âm Batallion 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/04/2012 antisemitisch [de] phát âm antisemitisch 0 bình chọn
11/04/2012 Kaiser Friedrich Rotbart [de] phát âm Kaiser Friedrich Rotbart 0 bình chọn
11/04/2012 Friedrich II. [de] phát âm Friedrich II. 0 bình chọn
11/04/2012 geheiligt werden [de] phát âm geheiligt werden 0 bình chọn
11/04/2012 Zahnfilm [de] phát âm Zahnfilm 0 bình chọn
11/04/2012 wahrhaben [de] phát âm wahrhaben 0 bình chọn
11/04/2012 warnend [de] phát âm warnend 0 bình chọn
11/04/2012 Frankfurter Paulskirche [de] phát âm Frankfurter Paulskirche 0 bình chọn
11/04/2012 Oberschule [de] phát âm Oberschule 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/04/2012 Oberwasser haben [de] phát âm Oberwasser haben 0 bình chọn
11/04/2012 Vaterstadt [de] phát âm Vaterstadt 0 bình chọn
11/04/2012 Kaiser Wilhelm [de] phát âm Kaiser Wilhelm 0 bình chọn