Thành viên:

JerW

Đăng ký phát âm của JerW

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/04/2016 Jessie Ware [en] phát âm Jessie Ware 1 bình chọn
22/04/2016 Boone Jenner [en] phát âm Boone Jenner 0 bình chọn
22/04/2016 Taylor Hall [en] phát âm Taylor Hall 0 bình chọn
22/04/2016 Ryan Murray [en] phát âm Ryan Murray 0 bình chọn
22/04/2016 Ben Hutton [en] phát âm Ben Hutton 0 bình chọn
22/04/2016 Cam Talbot [en] phát âm Cam Talbot 0 bình chọn
22/04/2016 Calvin Pickard [en] phát âm Calvin Pickard 0 bình chọn
22/04/2016 Connor McDavid [en] phát âm Connor McDavid 0 bình chọn
22/04/2016 Ryan O'Reilly [en] phát âm Ryan O'Reilly 0 bình chọn
22/04/2016 Brad Marchand [en] phát âm Brad Marchand 0 bình chọn
22/04/2016 Mark Stone [en] phát âm Mark Stone 0 bình chọn
22/04/2016 Sam Reinhart [en] phát âm Sam Reinhart 0 bình chọn
22/04/2016 Miles Wood [en] phát âm Miles Wood 0 bình chọn
22/04/2016 Tyler Motte [en] phát âm Tyler Motte 0 bình chọn
22/04/2016 shawarma [en] phát âm shawarma 0 bình chọn
22/04/2016 goffer [en] phát âm goffer 0 bình chọn
22/04/2016 quatercentenary [en] phát âm quatercentenary 0 bình chọn
22/04/2016 prorogation [en] phát âm prorogation 0 bình chọn
22/04/2016 sculptural [en] phát âm sculptural 0 bình chọn
22/04/2016 railhead [en] phát âm railhead 0 bình chọn
22/04/2016 side-splittingly [en] phát âm side-splittingly 0 bình chọn
22/04/2016 upbraiding [en] phát âm upbraiding 0 bình chọn
22/04/2016 Brendan Gallagher [en] phát âm Brendan Gallagher 0 bình chọn
22/04/2016 Patrick Maroon [en] phát âm Patrick Maroon 0 bình chọn
22/04/2016 Auston Matthews [en] phát âm Auston Matthews 0 bình chọn
22/04/2016 Matt Hendricks [en] phát âm Matt Hendricks 0 bình chọn
22/04/2016 Kyle Connor [en] phát âm Kyle Connor 0 bình chọn
22/04/2016 Chris Wideman [en] phát âm Chris Wideman 0 bình chọn
22/04/2016 David Warsofsky [en] phát âm David Warsofsky 0 bình chọn
22/04/2016 Connor Murphy [en] phát âm Connor Murphy 0 bình chọn