Thành viên:

Prandelli27

Đăng ký phát âm của Prandelli27

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
29/10/2016
phát âm skúringarkona
skúringarkona [is] 0 bình chọn
29/10/2016
phát âm Enginn lögfræðilegur rökstuðningur var til staðar.
Enginn lögfræðilegur rökstuðningur var til staðar. [is] 0 bình chọn
29/10/2016
phát âm lögfræðilegur
lögfræðilegur [is] 0 bình chọn
29/10/2016
phát âm urgandi
urgandi [is] 0 bình chọn
29/10/2016
phát âm verslunareinokun
verslunareinokun [is] 0 bình chọn
29/10/2016
phát âm villimennska
villimennska [is] 0 bình chọn
29/10/2016
phát âm vitneskjan
vitneskjan [is] 0 bình chọn
29/10/2016
phát âm vorkenni
vorkenni [is] 0 bình chọn
29/10/2016
phát âm yfirvararskegg
yfirvararskegg [is] 0 bình chọn
29/10/2016
phát âm Hallgrímsdóttir
Hallgrímsdóttir [is] 0 bình chọn
29/10/2016
phát âm guðfinnur
guðfinnur [is] 0 bình chọn
29/10/2016
phát âm mánaðardagur
mánaðardagur [is] 0 bình chọn
29/10/2016
phát âm strákar
strákar [is] 0 bình chọn
29/10/2016
phát âm drengir
drengir [is] 0 bình chọn
29/10/2016
phát âm Viðar Kjartansson
Viðar Kjartansson [is] 0 bình chọn
29/10/2016
phát âm fegurðarsamkeppninni
fegurðarsamkeppninni [is] 0 bình chọn
29/10/2016
phát âm Gunnar Nelson vann bardagann.
Gunnar Nelson vann bardagann. [is] 0 bình chọn
29/10/2016
phát âm Gunnar Nelson
Gunnar Nelson [is] 0 bình chọn
20/10/2016
phát âm Það þótt súrt í broti.
Það þótt súrt í broti. [is] 0 bình chọn
20/10/2016
phát âm súrt
súrt [is] 0 bình chọn
20/10/2016
phát âm Mörgum fannst súpan of sölt.
Mörgum fannst súpan of sölt. [is] 0 bình chọn
20/10/2016
phát âm sölt
sölt [is] 0 bình chọn
19/10/2016
phát âm Hann bauð okkur Velkomin til Íslands.
Hann bauð okkur Velkomin til Íslands. [is] 0 bình chọn
19/10/2016
phát âm Velkomin til Íslands
Velkomin til Íslands [is] 0 bình chọn
19/10/2016
phát âm yrkisefnin
yrkisefnin [is] 0 bình chọn
19/10/2016
phát âm yfirgripsmikil
yfirgripsmikil [is] 0 bình chọn
19/10/2016
phát âm nykur
nykur [is] 0 bình chọn
19/10/2016
phát âm konuna
konuna [is] 0 bình chọn
19/10/2016
phát âm lagmeti
lagmeti [is] 0 bình chọn
19/10/2016
phát âm látæði
látæði [is] 0 bình chọn