Thành viên:

Prandelli27

Đăng ký phát âm của Prandelli27

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/10/2016 skúringarkona [is] phát âm skúringarkona 0 bình chọn
29/10/2016 lögfræðilegur [is] phát âm lögfræðilegur 0 bình chọn
29/10/2016 urgandi [is] phát âm urgandi 0 bình chọn
29/10/2016 verslunareinokun [is] phát âm verslunareinokun 0 bình chọn
29/10/2016 villimennska [is] phát âm villimennska 0 bình chọn
29/10/2016 vitneskjan [is] phát âm vitneskjan 0 bình chọn
29/10/2016 vorkenni [is] phát âm vorkenni 0 bình chọn
29/10/2016 yfirvararskegg [is] phát âm yfirvararskegg 0 bình chọn
29/10/2016 Hallgrímsdóttir [is] phát âm Hallgrímsdóttir 0 bình chọn
29/10/2016 guðfinnur [is] phát âm guðfinnur 0 bình chọn
29/10/2016 mánaðardagur [is] phát âm mánaðardagur 0 bình chọn
29/10/2016 strákar [is] phát âm strákar 0 bình chọn
29/10/2016 drengir [is] phát âm drengir 0 bình chọn
29/10/2016 Viðar Kjartansson [is] phát âm Viðar Kjartansson 0 bình chọn
29/10/2016 fegurðarsamkeppninni [is] phát âm fegurðarsamkeppninni 0 bình chọn
29/10/2016 Gunnar Nelson [is] phát âm Gunnar Nelson 0 bình chọn
20/10/2016 súrt [is] phát âm súrt 0 bình chọn
20/10/2016 sölt [is] phát âm sölt 0 bình chọn
19/10/2016 Velkomin til Íslands [is] phát âm Velkomin til Íslands 0 bình chọn
19/10/2016 yrkisefnin [is] phát âm yrkisefnin 0 bình chọn
19/10/2016 yfirgripsmikil [is] phát âm yfirgripsmikil 0 bình chọn
19/10/2016 nykur [is] phát âm nykur 0 bình chọn
19/10/2016 konuna [is] phát âm konuna 0 bình chọn
19/10/2016 lagmeti [is] phát âm lagmeti 0 bình chọn
19/10/2016 látæði [is] phát âm látæði 0 bình chọn
19/10/2016 Hera Hilmar [is] phát âm Hera Hilmar 0 bình chọn
19/10/2016 snjó [is] phát âm snjó 0 bình chọn
19/10/2016 mangó [is] phát âm mangó 0 bình chọn
19/10/2016 himnanna [is] phát âm himnanna 0 bình chọn
19/10/2016 ystur [is] phát âm ystur 0 bình chọn