Thành viên:

Sindrijo

Đăng ký phát âm của Sindrijo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/07/2015 kötturinn [is] phát âm kötturinn 0 bình chọn
07/07/2015 sannlega [is] phát âm sannlega 0 bình chọn
07/07/2015 ellegar [is] phát âm ellegar 0 bình chọn
07/07/2015 Hringrás [is] phát âm Hringrás 0 bình chọn
07/07/2015 svefn-g-englar [is] phát âm svefn-g-englar 0 bình chọn
07/07/2015 þyrlupallur [is] phát âm þyrlupallur 0 bình chọn
07/07/2015 frekur [is] phát âm frekur 0 bình chọn
07/07/2015 sannindi [is] phát âm sannindi 0 bình chọn
07/07/2015 algerlega [is] phát âm algerlega 0 bình chọn
12/11/2014 geðveikur [is] phát âm geðveikur 0 bình chọn
12/11/2014 reiður [is] phát âm reiður 0 bình chọn
12/11/2014 frásögn [is] phát âm frásögn 0 bình chọn
12/11/2014 ofsalega [is] phát âm ofsalega 0 bình chọn
12/11/2014 séð [is] phát âm séð 0 bình chọn
12/11/2014 þröngt [is] phát âm þröngt 0 bình chọn
16/10/2012 folald [is] phát âm folald 0 bình chọn
16/10/2012 bóla [is] phát âm bóla 0 bình chọn
16/10/2012 málfræði [is] phát âm málfræði 0 bình chọn
16/10/2012 perur [is] phát âm perur 0 bình chọn
16/10/2012 kirsuber [is] phát âm kirsuber 0 bình chọn
16/10/2012 útgáfa [is] phát âm útgáfa 0 bình chọn
16/10/2012 jarðarber [is] phát âm jarðarber 0 bình chọn
16/10/2012 blær [is] phát âm blær 0 bình chọn
16/10/2012 Ólöf [is] phát âm Ólöf 0 bình chọn
16/10/2012 stjörnur [is] phát âm stjörnur 0 bình chọn
16/10/2012 vetur [is] phát âm vetur 0 bình chọn
16/10/2012 góla [is] phát âm góla 0 bình chọn
16/10/2012 sítróna [is] phát âm sítróna 0 bình chọn
16/10/2012 melóna [is] phát âm melóna 0 bình chọn
16/10/2012 frænka [is] phát âm frænka 0 bình chọn