Thành viên:

Sindrijo

Đăng ký phát âm của Sindrijo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
07/07/2015
phát âm kötturinn
kötturinn [is] 0 bình chọn
07/07/2015
phát âm sannlega
sannlega [is] 0 bình chọn
07/07/2015
phát âm ellegar
ellegar [is] 0 bình chọn
07/07/2015
phát âm Hringrás
Hringrás [is] 0 bình chọn
07/07/2015
phát âm svefn-g-englar
svefn-g-englar [is] 0 bình chọn
07/07/2015
phát âm þyrlupallur
þyrlupallur [is] 0 bình chọn
07/07/2015
phát âm frekur
frekur [is] 0 bình chọn
07/07/2015
phát âm sannindi
sannindi [is] 0 bình chọn
07/07/2015
phát âm algerlega
algerlega [is] 0 bình chọn
12/11/2014
phát âm geðveikur
geðveikur [is] 0 bình chọn
12/11/2014
phát âm reiður
reiður [is] 0 bình chọn
12/11/2014
phát âm frásögn
frásögn [is] 0 bình chọn
12/11/2014
phát âm ofsalega
ofsalega [is] 0 bình chọn
12/11/2014
phát âm séð
séð [is] 0 bình chọn
12/11/2014
phát âm þröngt
þröngt [is] 0 bình chọn
16/10/2012
phát âm folald
folald [is] 0 bình chọn
16/10/2012
phát âm bóla
bóla [is] 0 bình chọn
16/10/2012
phát âm málfræði
málfræði [is] 0 bình chọn
16/10/2012
phát âm perur
perur [is] 0 bình chọn
16/10/2012
phát âm kirsuber
kirsuber [is] 0 bình chọn
16/10/2012
phát âm útgáfa
útgáfa [is] 0 bình chọn
16/10/2012
phát âm jarðarber
jarðarber [is] 0 bình chọn
16/10/2012
phát âm blær
blær [is] 0 bình chọn
16/10/2012
phát âm Ólöf
Ólöf [is] 0 bình chọn
16/10/2012
phát âm stjörnur
stjörnur [is] 0 bình chọn
16/10/2012
phát âm vetur
vetur [is] 0 bình chọn
16/10/2012
phát âm góla
góla [is] 0 bình chọn
16/10/2012
phát âm sítróna
sítróna [is] 0 bình chọn
16/10/2012
phát âm melóna
melóna [is] 0 bình chọn
16/10/2012
phát âm frænka
frænka [is] 0 bình chọn