BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy
Thành viên:

Snaedis

Đăng ký phát âm của Snaedis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
18/12/2013
phát âm unglingsár
unglingsár [is] 0 bình chọn
18/12/2013
phát âm í fyrriviku
í fyrriviku [is] 0 bình chọn
18/12/2013
phát âm Hvítserkur
Hvítserkur [is] 0 bình chọn
18/12/2013
phát âm þetta reddast
þetta reddast [is] 0 bình chọn