Thành viên:

Snaedis

Đăng ký phát âm của Snaedis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/12/2013 unglingsár [is] phát âm unglingsár 0 bình chọn
18/12/2013 í fyrriviku [is] phát âm í fyrriviku 0 bình chọn
18/12/2013 Hvítserkur [is] phát âm Hvítserkur 0 bình chọn
18/12/2013 þetta reddast [is] phát âm þetta reddast 0 bình chọn