Thành viên:

Steinninn

Đăng ký phát âm của Steinninn

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/12/2014 blessaðir [is] phát âm blessaðir 0 bình chọn
16/12/2014 Melstaður [is] phát âm Melstaður 0 bình chọn
16/12/2014 Vesturey [is] phát âm Vesturey 0 bình chọn
16/12/2014 Útlenska [is] phát âm Útlenska 0 bình chọn
16/12/2014 Eyja [is] phát âm Eyja 0 bình chọn
16/12/2014 Vitleysingur [is] phát âm Vitleysingur 0 bình chọn
16/12/2014 Vísir [is] phát âm Vísir 0 bình chọn
16/12/2014 arkitekt [is] phát âm arkitekt 0 bình chọn
16/12/2014 munnþurrka [is] phát âm munnþurrka 0 bình chọn
16/12/2014 lifandi [is] phát âm lifandi 0 bình chọn
16/12/2014 slátrari [is] phát âm slátrari 0 bình chọn
16/12/2014 Klukkutindar [is] phát âm Klukkutindar 0 bình chọn
16/12/2014 spékoppur [is] phát âm spékoppur 0 bình chọn
16/12/2014 Ruðningur [is] phát âm Ruðningur 0 bình chọn
16/12/2014 Öxnadalsheiði [is] phát âm Öxnadalsheiði 0 bình chọn
16/12/2014 bullandi [is] phát âm bullandi 0 bình chọn
16/12/2014 séns [is] phát âm séns 0 bình chọn
16/12/2014 vonsvikinn [is] phát âm vonsvikinn 0 bình chọn
16/12/2014 ferðamannastaður [is] phát âm ferðamannastaður 0 bình chọn
16/12/2014 nyrstur [is] phát âm nyrstur 0 bình chọn
16/12/2014 Bjarnarhafnarfjall [is] phát âm Bjarnarhafnarfjall 0 bình chọn
16/12/2014 fyrirliði [is] phát âm fyrirliði 0 bình chọn
16/12/2014 hundfúll [is] phát âm hundfúll 0 bình chọn
16/12/2014 einhverfur [is] phát âm einhverfur 0 bình chọn
16/12/2014 úrræði [is] phát âm úrræði 0 bình chọn
16/12/2014 norðurheimskautsbaugur [is] phát âm norðurheimskautsbaugur 0 bình chọn
16/12/2014 skær [is] phát âm skær 0 bình chọn
16/12/2014 sléttuband [is] phát âm sléttuband 0 bình chọn
16/12/2014 Kirkjufjara [is] phát âm Kirkjufjara 0 bình chọn
16/12/2014 Ungmennafélagið Stjarnan [is] phát âm Ungmennafélagið Stjarnan 0 bình chọn