BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy
Thành viên:

Steinninn

Đăng ký phát âm của Steinninn

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
16/12/2014
phát âm blessaðir
blessaðir [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm Melstaður
Melstaður [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm Vesturey
Vesturey [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm Útlenska
Útlenska [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm Eyja
Eyja [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm Vitleysingur
Vitleysingur [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm Vísir
Vísir [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm arkitekt
arkitekt [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm munnþurrka
munnþurrka [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm lifandi
lifandi [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm slátrari
slátrari [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm Klukkutindar
Klukkutindar [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm spékoppur
spékoppur [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm Ruðningur
Ruðningur [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm Öxnadalsheiði
Öxnadalsheiði [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm bullandi
bullandi [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm séns
séns [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm vonsvikinn
vonsvikinn [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm ferðamannastaður
ferðamannastaður [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm nyrstur
nyrstur [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm Bjarnarhafnarfjall
Bjarnarhafnarfjall [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm fyrirliði
fyrirliði [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm hundfúll
hundfúll [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm einhverfur
einhverfur [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm úrræði
úrræði [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm norðurheimskautsbaugur
norðurheimskautsbaugur [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm skær
skær [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm sléttuband
sléttuband [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm Kirkjufjara
Kirkjufjara [is] 0 bình chọn
16/12/2014
phát âm Ungmennafélagið Stjarnan
Ungmennafélagið Stjarnan [is] 0 bình chọn