Thành viên:

Villi

Đăng ký phát âm của Villi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/04/2017 riddarar [is] phát âm riddarar 0 bình chọn
25/04/2017 bókstafir [is] phát âm bókstafir 0 bình chọn
25/04/2017 á heima [is] phát âm á heima 0 bình chọn
25/04/2017 klukkan er [is] phát âm klukkan er 0 bình chọn
25/04/2017 korter yfir [is] phát âm korter yfir 0 bình chọn
25/04/2017 korter í [is] phát âm korter í 0 bình chọn
25/04/2017 tannpínu [is] phát âm tannpínu 0 bình chọn
25/04/2017 laugardagskvöldið [is] phát âm laugardagskvöldið 0 bình chọn
25/04/2017 vísindamenn [is] phát âm vísindamenn 0 bình chọn
25/04/2017 ísskápar [is] phát âm ísskápar 0 bình chọn
25/04/2017 Byrjum [is] phát âm Byrjum 0 bình chọn
25/04/2017 kæliskápar [is] phát âm kæliskápar 0 bình chọn
25/04/2017 myrkursins [is] phát âm myrkursins 0 bình chọn
25/04/2017 vegir [is] phát âm vegir 0 bình chọn
08/06/2016 ð [is] phát âm ð 0 bình chọn
08/06/2016 þværð þú þvott [is] phát âm þværð þú þvott 0 bình chọn
08/06/2016 víxlanlegur [is] phát âm víxlanlegur 0 bình chọn
08/06/2016 eldfjöllum [is] phát âm eldfjöllum 0 bình chọn
08/06/2016 köttum [is] phát âm köttum 0 bình chọn
08/06/2016 ég er hrifin [is] phát âm ég er hrifin 0 bình chọn
08/06/2016 ég er hrifinn [is] phát âm ég er hrifinn 0 bình chọn
08/06/2016 djass [is] phát âm djass 0 bình chọn
08/06/2016 gönguskóm [is] phát âm gönguskóm 0 bình chọn
08/06/2016 Glámur [is] phát âm Glámur 0 bình chọn
08/06/2016 andlát [is] phát âm andlát 0 bình chọn
08/06/2016 fráfall [is] phát âm fráfall 0 bình chọn
08/06/2016 pöddu [is] phát âm pöddu 0 bình chọn
08/06/2016 padda [is] phát âm padda 0 bình chọn
08/06/2016 bjallan [is] phát âm bjallan 0 bình chọn
08/06/2016 bjöllu [is] phát âm bjöllu 0 bình chọn