Thành viên:

achmo

Đăng ký phát âm của achmo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/12/2015 טַבְלָה [he] phát âm טַבְלָה 0 bình chọn
13/12/2015 טוֹרֵף [he] phát âm טוֹרֵף 0 bình chọn
13/12/2015 טַיִס [he] phát âm טַיִס 0 bình chọn
13/12/2015 טִעוּן [he] phát âm טִעוּן 0 bình chọn
13/12/2015 טְעִינָה [he] phát âm טְעִינָה 0 bình chọn
13/12/2015 טַעֲנָה [he] phát âm טַעֲנָה 0 bình chọn
13/12/2015 טְרוֹם- [he] phát âm טְרוֹם- 0 bình chọn
13/12/2015 יְבוּאָן [he] phát âm יְבוּאָן 0 bình chọn
13/12/2015 יְדִידָה [he] phát âm יְדִידָה 0 bình chọn
13/12/2015 יְדִיעָה [he] phát âm יְדִיעָה 0 bình chọn
13/12/2015 יוֹשֵׁב [he] phát âm יוֹשֵׁב 0 bình chọn
13/12/2015 יַחֲסִי [he] phát âm יַחֲסִי 0 bình chọn
13/12/2015 יְחֵפָה [he] phát âm יְחֵפָה 0 bình chọn
13/12/2015 כוורת [he] phát âm כוורת 0 bình chọn
13/12/2015 יְכֹלֶת [he] phát âm יְכֹלֶת 0 bình chọn
13/12/2015 יַמִּית [he] phát âm יַמִּית 0 bình chọn
13/12/2015 יְמָמָה [he] phát âm יְמָמָה 0 bình chọn
13/12/2015 יְסוֹד [he] phát âm יְסוֹד 0 bình chọn
13/12/2015 יָעֵן [he] phát âm יָעֵן 0 bình chọn
13/12/2015 יֶקֶב [he] phát âm יֶקֶב 0 bình chọn
13/12/2015 כֹּתֶל [he] phát âm כֹּתֶל 0 bình chọn
13/12/2015 כּוֹרֵאוֹגְרַפְיָה [he] phát âm כּוֹרֵאוֹגְרַפְיָה 0 bình chọn
13/12/2015 יֶרִי [he] phát âm יֶרִי 0 bình chọn
13/12/2015 כִּנָּה [he] phát âm כִּנָּה 0 bình chọn
13/12/2015 כְּרִיכָה [he] phát âm כְּרִיכָה 0 bình chọn
13/12/2015 כָּשִׁיר [he] phát âm כָּשִׁיר 0 bình chọn
13/12/2015 לְ- [he] phát âm לְ- 0 bình chọn
13/12/2015 שׂנוא [he] phát âm שׂנוא 0 bình chọn
13/12/2015 לבן-אלמוות [he] phát âm לבן-אלמוות 1 bình chọn
13/12/2015 משלו [he] phát âm משלו 0 bình chọn