BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy
Thành viên:

addihetja

Đăng ký phát âm của addihetja

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
11/05/2019
phát âm Írárfoss
Írárfoss [is] 0 bình chọn
11/05/2019
phát âm Arnór Ingvi Traustason
Arnór Ingvi Traustason [is] 0 bình chọn
23/09/2018
phát âm Reykir í Hrútafirði
Reykir í Hrútafirði [is] 0 bình chọn
23/09/2018
phát âm Reykir
Reykir [is] 0 bình chọn
23/09/2018
phát âm Kærustu
Kærustu [is] 0 bình chọn
23/09/2018
phát âm Anna Sigríður Þorvaldsdóttir
Anna Sigríður Þorvaldsdóttir [is] 0 bình chọn
23/09/2018
phát âm Vatnsleysustrandarhreppur
Vatnsleysustrandarhreppur [is] 0 bình chọn
23/09/2018
phát âm hættulegar
hættulegar [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm höndurnar
höndurnar [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm fíkjutré
fíkjutré [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm vatnadís
vatnadís [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm Hæðarbraut
Hæðarbraut [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm Víkingur Ólafsson
Víkingur Ólafsson [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm Stefán Karl Stefánsson
Stefán Karl Stefánsson [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm löndin
löndin [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm Sinfóníuhljómsveit Íslands
Sinfóníuhljómsveit Íslands [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm Daníel Bjarnason
Daníel Bjarnason [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm Kirkjulækjablettur
Kirkjulækjablettur [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm örlagatrú
örlagatrú [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm Fimmálnaspottalækur
Fimmálnaspottalækur [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm Tröllafjall
Tröllafjall [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm Vonarskarð
Vonarskarð [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm Smjörfjöll
Smjörfjöll [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm Hrollaugseyjar
Hrollaugseyjar [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm Sandmerkisheiðarhnúkur
Sandmerkisheiðarhnúkur [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm bréfsins
bréfsins [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm bréfinu
bréfinu [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm Þykkvabæjarfjara
Þykkvabæjarfjara [is] 0 bình chọn
07/09/2018
phát âm Gýgjagjá
Gýgjagjá [is] 0 bình chọn