Thành viên:

anakat

Đăng ký phát âm của anakat

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/04/2015 inclusive [en] phát âm inclusive 2 bình chọn
02/04/2015 demisexual [en] phát âm demisexual 1 bình chọn
02/04/2015 asexuality [en] phát âm asexuality 1 bình chọn
02/04/2015 asexual [en] phát âm asexual 1 bình chọn
02/04/2015 innovative [en] phát âm innovative 3 bình chọn
25/03/2015 would [en] phát âm would 3 bình chọn
25/03/2015 unread [en] phát âm unread 3 bình chọn
24/03/2015 else [en] phát âm else 1 bình chọn
23/03/2015 exclusive [en] phát âm exclusive 2 bình chọn
23/03/2015 prosthetic [en] phát âm prosthetic 2 bình chọn
23/03/2015 polydactyl [en] phát âm polydactyl 0 bình chọn
23/03/2015 hypocritically [en] phát âm hypocritically 0 bình chọn
23/03/2015 hypocritical [en] phát âm hypocritical 1 bình chọn
23/03/2015 carbohydrate [en] phát âm carbohydrate 2 bình chọn
23/03/2015 intensify [en] phát âm intensify 2 bình chọn
23/03/2015 melancholic [en] phát âm melancholic 1 bình chọn
23/03/2015 hypothetically [en] phát âm hypothetically 2 bình chọn
23/03/2015 hypothetical [en] phát âm hypothetical 5 bình chọn
23/03/2015 aquarium [en] phát âm aquarium 1 bình chọn
23/03/2015 sponsor [en] phát âm sponsor 1 bình chọn
23/03/2015 sponsorship [en] phát âm sponsorship 0 bình chọn
23/03/2015 formerly [en] phát âm formerly 1 bình chọn
23/03/2015 acceptance [en] phát âm acceptance 2 bình chọn
23/03/2015 obstinate [en] phát âm obstinate 0 bình chọn
23/03/2015 Nah [en] phát âm Nah -1 bình chọn
23/03/2015 homotoxicology [en] phát âm homotoxicology 0 bình chọn
23/03/2015 neighborhood [en] phát âm neighborhood 0 bình chọn
25/12/2012 clinical [en] phát âm clinical 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/12/2012 chick [en] phát âm chick 3 bình chọn
25/12/2012 veterinarian [en] phát âm veterinarian 3 bình chọn