Thành viên:

aus11

Đăng ký phát âm của aus11

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
07/03/2014
phát âm hélt
hélt [is] 0 bình chọn
07/03/2014
phát âm frétt
frétt [is] 0 bình chọn
07/03/2014
phát âm magáll
magáll [is] 0 bình chọn
07/03/2014
phát âm sjálfsmat
sjálfsmat [is] 0 bình chọn
07/03/2014
phát âm málaskóla
málaskóla [is] 0 bình chọn
07/03/2014
phát âm hirðmaður
hirðmaður [is] 0 bình chọn
07/03/2014
phát âm byrjar
byrjar [is] 0 bình chọn
07/03/2014
phát âm mælti
mælti [is] 0 bình chọn
07/03/2014
phát âm skalt
skalt [is] 0 bình chọn
07/03/2014
phát âm eigi
eigi [is] 0 bình chọn
07/03/2014
phát âm kristall
kristall [is] 0 bình chọn
07/03/2014
phát âm fagurblá
fagurblá [is] 0 bình chọn
07/03/2014
phát âm Hildur Guðnadóttir
Hildur Guðnadóttir [is] 0 bình chọn
07/03/2014
phát âm auður
auður [is] 0 bình chọn
11/11/2013
phát âm tollskyldur
tollskyldur [is] 0 bình chọn
11/11/2013
phát âm toppskupla
toppskupla [is] 0 bình chọn
11/11/2013
phát âm tjaldbúð
tjaldbúð [is] 0 bình chọn
11/11/2013
phát âm höfðingi
höfðingi [is] 0 bình chọn
11/11/2013
phát âm einræðisherra
einræðisherra [is] 0 bình chọn
11/11/2013
phát âm tjaldur
tjaldur [is] 0 bình chọn
11/11/2013
phát âm Gullfoss
Gullfoss [is] 0 bình chọn
11/11/2013
phát âm alþingismaður
alþingismaður [is] 0 bình chọn
11/11/2013
phát âm búið að vera
búið að vera [is] 0 bình chọn
11/11/2013
phát âm rafvirki
rafvirki [is] 0 bình chọn
11/11/2013
phát âm alþingismaðurinn
alþingismaðurinn [is] 0 bình chọn
18/10/2013
phát âm franskar kartöflur
franskar kartöflur [is] 0 bình chọn
18/10/2013
phát âm urtönd
urtönd [is] 0 bình chọn
18/10/2013
phát âm löt
löt [is] 0 bình chọn
18/10/2013
phát âm gæti
gæti [is] 0 bình chọn
18/10/2013
phát âm staddur
staddur [is] 0 bình chọn