Thành viên:

corpho

Đăng ký phát âm của corpho

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/05/2021 PolitiFact [en] phát âm PolitiFact 0 bình chọn
11/04/2021 hella [en] phát âm hella 0 bình chọn
09/04/2021 Henry Gustav Molaison [en] phát âm Henry Gustav Molaison 0 bình chọn
10/03/2021 Lilo & Stitch [en] phát âm Lilo & Stitch 0 bình chọn
16/02/2021 whitesplain [en] phát âm whitesplain 0 bình chọn
10/02/2021 Hollis Burnley Chenery [en] phát âm Hollis Burnley Chenery 0 bình chọn
07/02/2021 Larry Waronker [en] phát âm Larry Waronker 0 bình chọn
25/01/2021 specked [en] phát âm specked 0 bình chọn
25/01/2021 Louis Burt Mayer [en] phát âm Louis Burt Mayer 0 bình chọn
24/01/2021 Mentholatum [en] phát âm Mentholatum 0 bình chọn
16/01/2021 John Schlesinger [en] phát âm John Schlesinger 0 bình chọn
09/01/2021 Daniel Patrick Moynihan [en] phát âm Daniel Patrick Moynihan 0 bình chọn
14/12/2020 Ted Koppel [en] phát âm Ted Koppel 0 bình chọn
12/12/2020 temporomandibular joints [en] phát âm temporomandibular joints 0 bình chọn
12/12/2020 El Segundo [en] phát âm El Segundo 0 bình chọn
04/11/2020 Gavin Degraw [en] phát âm Gavin Degraw 0 bình chọn
08/10/2020 Farrelly [en] phát âm Farrelly 0 bình chọn
18/09/2020 Cowen [en] phát âm Cowen 0 bình chọn
18/09/2020 Joshua Lionel Cowen [en] phát âm Joshua Lionel Cowen 0 bình chọn
15/09/2020 David McCallum [en] phát âm David McCallum 0 bình chọn
15/09/2020 Mulvey [en] phát âm Mulvey 0 bình chọn
06/09/2020 Halsey [en] phát âm Halsey 0 bình chọn
04/09/2020 Edward Witten [en] phát âm Edward Witten 0 bình chọn
04/09/2020 Yann Martel [en] phát âm Yann Martel 0 bình chọn
09/08/2020 Regan Poole [en] phát âm Regan Poole 0 bình chọn
06/08/2020 Pruitt-Igoe [en] phát âm Pruitt-Igoe 0 bình chọn
25/07/2020 McKinsey [en] phát âm McKinsey 0 bình chọn
24/07/2020 Max Baucus [en] phát âm Max Baucus 0 bình chọn
14/07/2020 Gustav Nossal [en] phát âm Gustav Nossal 0 bình chọn
18/06/2020 genupectoral [en] phát âm genupectoral 0 bình chọn