Thành viên:

easthero

Đăng ký phát âm của easthero

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/01/2011 昆明 [hsn] phát âm 昆明 0 bình chọn
09/01/2011 哈利油 [hsn] phát âm 哈利油 0 bình chọn
09/01/2011 长沙 [hsn] phát âm 长沙 1 bình chọn Phát âm tốt nhất