Thành viên:

evarun

Đăng ký phát âm của evarun

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/10/2017 Sólheimar [is] phát âm Sólheimar 0 bình chọn
16/10/2017 Háitindur [is] phát âm Háitindur 0 bình chọn
16/10/2017 Tungufoss [is] phát âm Tungufoss 0 bình chọn
16/10/2017 Mosfellsdalur [is] phát âm Mosfellsdalur 0 bình chọn
16/10/2017 Prestagil [is] phát âm Prestagil 0 bình chọn
16/10/2017 Ægishjálmr [is] phát âm Ægishjálmr 0 bình chọn
16/10/2017 Vörðufell [is] phát âm Vörðufell 0 bình chọn