Thành viên:

giorgiospizzi

Đăng ký phát âm của giorgiospizzi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/11/2019 cicatricis [la] phát âm cicatricis 0 bình chọn
15/11/2019 imago [it] phát âm imago 0 bình chọn
15/11/2019 fasciano [it] phát âm fasciano 0 bình chọn
15/11/2019 desiderio [it] phát âm desiderio 0 bình chọn
15/11/2019 merce di frodo [it] phát âm merce di frodo 0 bình chọn
15/11/2019 cuocemmo [it] phát âm cuocemmo 0 bình chọn
15/11/2019 cuoceste [it] phát âm cuoceste 0 bình chọn
15/11/2019 cuocesti [it] phát âm cuocesti 0 bình chọn
15/11/2019 cuocevate [it] phát âm cuocevate 0 bình chọn
15/11/2019 cuocevamo [it] phát âm cuocevamo 0 bình chọn
15/11/2019 cuoceva [it] phát âm cuoceva 0 bình chọn
15/11/2019 cuocevi [it] phát âm cuocevi 0 bình chọn
15/11/2019 cuocevo [it] phát âm cuocevo 0 bình chọn
15/11/2019 cuocerete [it] phát âm cuocerete 0 bình chọn
15/11/2019 cuoceremo [it] phát âm cuoceremo 0 bình chọn
15/11/2019 cuocerà [it] phát âm cuocerà 0 bình chọn
15/11/2019 cuocerai [it] phát âm cuocerai 0 bình chọn
15/11/2019 cuocerò [it] phát âm cuocerò 0 bình chọn
15/11/2019 cuoceranno [it] phát âm cuoceranno 0 bình chọn
14/11/2019 volup [la] phát âm volup 0 bình chọn
14/11/2019 volupe [la] phát âm volupe 0 bình chọn
14/11/2019 gerula [la] phát âm gerula 1 bình chọn
14/11/2019 glossema [la] phát âm glossema 1 bình chọn
14/11/2019 gestuosus [la] phát âm gestuosus 1 bình chọn
14/11/2019 gestatoris [la] phát âm gestatoris 1 bình chọn
14/11/2019 gestator [la] phát âm gestator 1 bình chọn
14/11/2019 gustatorium [la] phát âm gustatorium 1 bình chọn
14/11/2019 gabii [la] phát âm gabii 1 bình chọn
14/11/2019 Calchantis [la] phát âm Calchantis 1 bình chọn
14/11/2019 Calchas [la] phát âm Calchas 1 bình chọn