Thành viên:

giorgiospizzi

Đăng ký phát âm của giorgiospizzi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/10/2020 Tanto nequior! [la] phát âm Tanto nequior! 0 bình chọn
24/10/2020 Inflat se tamquam rana. [la] phát âm Inflat se tamquam rana. 0 bình chọn
24/10/2020 mulcendus [la] phát âm mulcendus 0 bình chọn
24/10/2020 in brodo di giuggiole [it] phát âm in brodo di giuggiole 0 bình chọn
24/10/2020 sbrodolamento [it] phát âm sbrodolamento 0 bình chọn
24/10/2020 sbrodolone [it] phát âm sbrodolone 0 bình chọn
24/10/2020 Neodamode [it] phát âm Neodamode 0 bình chọn
24/10/2020 specificheremmo [it] phát âm specificheremmo 0 bình chọn
24/10/2020 iaculatorius [la] phát âm iaculatorius 0 bình chọn
24/10/2020 substiti [la] phát âm substiti 0 bình chọn
24/10/2020 subsisto [la] phát âm subsisto 0 bình chọn
24/10/2020 ricuciste [it] phát âm ricuciste 0 bình chọn
24/10/2020 cuciresti [it] phát âm cuciresti 0 bình chọn
24/10/2020 cresciuti [it] phát âm cresciuti 0 bình chọn
24/10/2020 circuiste [it] phát âm circuiste 0 bình chọn
24/10/2020 humecto [la] phát âm humecto 0 bình chọn
24/10/2020 interminatus [la] phát âm interminatus 0 bình chọn
24/10/2020 ediderim [la] phát âm ediderim 0 bình chọn
24/10/2020 adflictans [la] phát âm adflictans 0 bình chọn
24/10/2020 adflicto [la] phát âm adflicto 0 bình chọn
24/10/2020 antecapio [la] phát âm antecapio 0 bình chọn
24/10/2020 Chamaemelum [la] phát âm Chamaemelum 0 bình chọn
24/10/2020 polygamia [la] phát âm polygamia 0 bình chọn
24/10/2020 esito infartuale [it] phát âm esito infartuale 0 bình chọn
24/10/2020 Arcadia [la] phát âm Arcadia 0 bình chọn
24/10/2020 Horatio [la] phát âm Horatio 0 bình chọn
24/10/2020 liberabit [la] phát âm liberabit 0 bình chọn
24/10/2020 reggere alla celia [it] phát âm reggere alla celia 0 bình chọn
24/10/2020 le zeppe [it] phát âm le zeppe 0 bình chọn
24/10/2020 alla moda [it] phát âm alla moda 0 bình chọn